Nhạc Việt
Xuân Và Tuổi Trẻ Bùi Tuyết Mai
Bội Bạc Châu Giang
Đơn Côi Đan Trường
Hạ Buồn Tô Huân Vũ
Ngũ Bộ Thần Chú Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Tình Ca Bùi Tuyết Mai
Mưa Chầm Chậm Thời 90 Phạm Hồng Phước
Tango tình cũ Nguyễn Minh Anh