Nhạc Việt
LK Xuân Trang Anh Thơ - Nhiều Nghệ Sĩ
Khóc Cho Tình Lỡ Bằng Cường - Khánh Phương
Hỏi Nàng Xuân Khánh Bình
Xuân Họp Mặt Trường Sơn - Kim Thư
Xuân Về Con Vẫn Nơi Đây Lâm Bảo Phi - Huỳnh Thái Dương
Mưa Xuân Lâm Bảo Phi