Nhạc Việt
Định Mệnh Trương Phi Hùng
Ánh Đạo Vàng Trường Sơn
Mùa xuân đầu tiên Hồ Quang Lộc - Thạch Kim Yến
Khi giấc mơ về Yến Phương
Anh Chỉ Yêu Em Tạm Thời Saka Trương Tuyền
Cỏ Anh Đào Đặng Quyền Huy
Vui Đón Tết Đinh Kiến Phong
Xuân Đẹp Làm Sao Hồ Quang Lộc
Bến Sông Chờ Khánh Bình