Nhạc Việt
Phổ Đà Sơn Khưu Huy Vũ - Liêng Kiếng Quang
Đạo làm con Saka Trương Tuyền
Người Anh Doanh Nhân Đinh Kiến Văn Fortune
Kỷ vật Shine Thành Anh
Giận Mà Thương Phạm Phương Thảo
Cảm Ơn Em Ninh Bảo Văn
Sợ Yêu Tăng Quỳnh My
Mưa Tuyết Jimmy Nguyễn
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Tết

Nhiều ca sĩ

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07