Nhớ Ngày Xưa
Phương Tử Long
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Trái Tim Rơi Lệ

Phương Tử Long - Tâm Duyên

Chót Lưỡi Đầu Môi

Giáng Ngọc - Phương Tử Long

Tiền Thắng Tình Thua

Thảo My - Phương Tử Long

Trái Tim Rơi Lệ

Phương Tử Long - Tam Duyen