Bến Sông Xưa
Đăng Thuật
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Thăm Quê Em

Anh Thơ - Đăng Thuật

Rặng Trâm Bầu

Đăng Thuật - Lương Nguyệt Anh

Thu Sầu

Hiền Thục

Tình Bạn Thân

Khưu Huy Vũ - Huỳnh Tân

Giận Mà Thương

Ngọc Ký - Hồng Liên

Lời Cô Gái Lệ Ninh

Thanh Phương - Thi Phượng