Đời Ta Có Duyên Không Nợ
Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Cầu Cho Cha Mẹ 2

Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan

Xuân Đẹp Làm Sao

Đông Dương - Mai Lệ Quyên

Xây Nhà Bên Suối

Đông Dương - Mai Lệ Quyên

Vợ Chồng Son

Đông Dương - Mai Lệ Quyên

Trúc Đào

Mai Lệ Quyên