Niềm Đau Dĩ Vãng
Dạ Thảo My
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Trách Tình

Dạ Thảo My

Không Giờ Rồi

Dạ Thảo My - Đào Trọng Hải

Căn Nhà Màu Tím

Lâm Hoàng Nghĩa - Dạ Thảo My