Nguyện Cầu Trên Bến Ngàn Năm
Thanh Thúy - Trần Tuấn Kiệt
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Về Miền Trung

Thanh Thúy - Phương Dung

Vắng Mẹ Ngày Xuân

Trần Tuấn Kiệt

Cành Đào Thiêng Tình Sử

Trần Tuấn Kiệt - Kiều Oanh

Tình Đẹp Như Mơ

Trần Tuấn Kiệt

Ngã Ba Tình

Nhiều Ca Sĩ - Trần Tuấn Kiệt