Niềm phó thác
Linh Mục Nguyễn Sang
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Trước bàn thờ

Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang

Tình yêu thiên chúa

Linh Mục Nguyễn Sang

Tâm tình ca

Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang

Luật yêu thương

Linh Mục Nguyễn Sang

Diễm tình ca

Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang