Thu Tha
Khánh Ngọc - `Cindy Thái Tài - Ánh Ngọc
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Kiếm Đam Mê

Bằng Cường - `Cindy Thái Tài

DJ Vầng trăng khóc

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc

Mộng dưới hoa

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc

Mùa đông của anh

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc

Nỗi đau mặt trời

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc