Trách Người Gian Dối
Đông Đào - Mạnh Nguyên
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Đêm Tâm Sự

Khưu Huy Vũ - Đông Đào

Tình Trắng

Tuấn Khương - Đông Đào

Nhẫn Cỏ Cho Em

Chế Thanh - Lê Sang

Ba Quan Mời Trầu

Bảo Ngoan - Phạm Lực

Điệu Lâm Thôn

Mai Lệ Quyên - Thạch Phay

Khi Đã Yêu

Ngọc Sơn - Hoàng Châu