Hoàng Minh Thắng
Thằng Bé Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Vẫn Mong Người Về Hoàng Minh Thắng
Trên Dòng Sông Nhỏ Hoàng Minh Thắng
Nghề Tôi Tài Xế Hoàng Minh Thắng
Phi Trường Biệt Ly Hoàng Minh Thắng
Hoa Mười Giờ Hoàng Minh Thắng
Ngoại Tôi Hoàng Minh Thắng
Con Trai Hoàng Minh Thắng
Thà Rằng Như Thế Hoàng Minh Thắng
Cắn Rứt Hoàng Minh Thắng
Vầng Trăng Cô Đơn Hoàng Minh Thắng
Cầu Mong Em Hạnh Phúc Hoàng Minh Thắng