Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Mãi Là Mẹ Hiền Dương Hồng Loan
LK Mây Lang Thang Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Câu Chuyện Đầu Năm Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Đôi Mắt Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Mộng Ước Đôi Ta Dương Hồng Loan
Ve lai que dua Dương Hồng Loan
Ân Tình Phú Tân Dương Hồng Loan
Bông ô môi Duy Trường - Dương Hồng Loan