Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Chiều quê kỉ niệm Dương Hồng Loan
Đêm hạ buồn Dương Hồng Loan
Em còn nhớ người Dương Hồng Loan
Duyên quê Dương Hồng Loan - Đặng Trí Trung
Liên khúc trúc phương Dương Hồng Loan
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Một trời yêu đương Dương Hồng Loan
Mối quyên quê Dương Hồng Loan
Nghĩa vợ tình chồng Dương Hồng Loan
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Mẹ Ơi Đừng Giận Con Dương Hồng Loan
Ru Lại Câu Hò Dương Hồng Loan
Tự tình quê hương Dương Hồng Loan