Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Phận tơ tằm remix Lương Gia Huy
Tình thơ remix Lương Gia Huy
Mắt và môi remix Lương Gia Huy
Rối Bời Kim Ny Ngọc
Lk Bạn Bè Nhiều ca sĩ
Chiếc Vòng Cầu Hôn Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Anh Ba Hưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Dáng Đứng Bến Tre Remix Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
Tiền (Hip Hop) Lương Gia Huy
Nỗi Đau Rồi Sẽ Qua Vĩnh Thuyên Kim - Lương Gia Huy