Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Phút Biệt Ly (Remix) Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Sầu Tím Thiệp Hồng Kim Ny Ngọc - Dương Hoàng Phúc
Chiều Xuân Remix Lương Gia Huy - Tinh Hai
Chuyện Đời Công Nhân Remix Lương Gia Huy - Lương Gia Hùng
Thua Một Người Dưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Giọt Lệ Đài Trang Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Đổi Thay Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ