Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Ông Già Bà Già Lương Gia Huy
Nước Mắt Mẹ Hiền Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Nụ Cười Biệt Ly Lương Gia Huy
Nhớ Người Yêu Lương Gia Huy - Diệp Hoài Ngọc
Khi Giấc Mơ Về Lương Gia Huy
Lá Thư Đô Thị Lâm Hùng - Lương Gia Huy
Không Thể Không Khóc Lương Gia Huy - Long Hải
Tiễn Biệt Lương Gia Huy
Tình Đổi Thay Lương Gia Huy
Tình Cha Lương Gia Huy