Phước Lộc - Hương Ly
LK Người Mang Tâm Sự Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
Lk Số nghèo Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
Mưa Nửa Đêm Phước Lộc
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Ai Nhớ Chăng Ai Phước Lộc
Sầu Tím Thiệp Hồng Phước Lộc - Trang Hương
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Lk Thất Tình Phước Lộc
Hỡi Người Tình Phước Lộc
Bóng Mẹ Phước Lộc