Dương Hồng Loan
Yêu Cái Mặn Mà (Beat) Dương Hồng Loan
Trên Đồng Lúa Vàng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình Trắng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Lúa Duyên Trăng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình Dã Tràng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Sầu Tím Thiệp Hồng (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đẹp Mối Duyên Quê (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyến Đò Không Em (Beat) Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Ân Tình Phú Tân (Beat) Dương Hồng Loan
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Yêu Một Mình (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Cây Bã Đậu (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan