Hà My - Đào Phi Dương
Bội Bạc Đào Phi Dương
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
Tình Phai Đào Phi Dương
Như Mây Như Mưa Đào Phi Dương
Giống Như Tôi Đào Phi Dương
Biển Mặn Tình Em Hà My - Trần Xuân
Gió Về Miền Xuôi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Duyên Kiếp Đào Phi Dương - Minh Luân
Biển Tình Kim Yến - Đào Phi Dương
Gió Về Miền Xuôi Đào Phi Dương