Andree - JC Hưng
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
Nhặt Lại Mảnh Vỡ JC Hưng - Kelvin Khánh
Bên Anh Đêm Nay Binz - JC Hưng
Sau Mỗi Đêm Dài Binz - JC Hưng
Thương Hại Hoàng Rapper - JC Hưng
01I JC Hưng - Freaky
A.L.P.C. Andree Right Hand - JC Hưng
A.L.P.C (ANH LÀ PHI CÔNG) Andree Right Hand - JC Hưng
Chạm Làn Môi Em Andree - Hoàng Tôn
Lối Vắng Andree - Hằng Bingboong