Dang Nguyen - Thanh Linh
Ngày Xuân Tái Ngộ Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Rước Tình Về Với Quê Hương Hồng Phượng - Dang Nguyen
Phiên Chợ Sông Tốp ca - Dang Nguyen
Thương Hoài Miền Tây Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Miền Tây Quê Tôi Cẩm Như - Dang Nguyen
LK Làm Dâu Xứ Lạ Phương Cẩm Ngọc - Dang Nguyen
Quê Tôi Dang Nguyen
Miền Tây Quê Tôi Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Ngày Tết Việt Nam Tốp ca - Dang Nguyen
Thua Một Người Dưng Hoàng Long - Dang Nguyen