Akira Phan - Bằng Cường - Gemini Band
Hương Xuân Bằng Cường - Gemini Band
Cứ Yêu Đi Gemini Band
Trôi Gemini Band
Anh Nhận Ra Bằng Cường
Đừng Buồn Em Nhé Bằng Cường
Món Quà Tình Yêu Bằng Cường
Nhớ Em Nhiều Bằng Cường
Tình Yêu Lạc Lối Bằng Cường
Thu Qua Bằng Cường
Đông Sang Bằng Cường
Anh Ngỡ Đâu Bằng Cường