Akira Phan - Bằng Cường - Gemini Band
Hãy Đối Diện Sự Thật Akira Phan - Nguyên Khôi
Hương Trời Akira Phan - Lâm Hữu Nghị
Dáng Em Remix Bằng Cường
Kiếm Đam Mê Bằng Cường - `Cindy Thái Tài
Lạc Mất Mùa Xuân Bằng Cường
What Is Love Remix Bằng Cường
Về Đây Em Bằng Cường
Endless Love (Thần Thoại) Bằng Cường - Nhật Kim Anh
Hiểu Lầm Bằng Cường