Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa
Tình Ca Mùa Xuân Trọng Tấn - Thanh Hoa
Mùa Xuân Trên Quê Hương Đăng Dương - Đinh Trang
Miền Quê Yêu Thương Trọng Tấn - Anh Thơ
Hương Lúa Hương Quê Việt Hoàn - Anh Thơ
Tìm Em Qua Câu Dân Ca Trọng Tấn - Anh Thơ
Về Miền Non Nước Trọng Tấn - Anh Thơ
Hoa Cau Vườn Trầu Việt Hoàn - Thu Hà
Thăm Quê Em Việt Hoàn - Thu Hà
Yêu Cái Mặn Mà Việt Hoàn - Thu Hà
Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ Trọng Tấn - Thanh Hoa