Trọng Tấn - Việt Hoàn - Đăng Dương
Nồng Nàn Khúc Hát Tỉnh Thanh Trọng Tấn - Anh Thơ
Tình Ca Tây Bắc Trọng Tấn - Vi Hoa
Gặp Nhau Trong Rừng Mơ Trọng Tấn - Tân Nhàn
Bức Tranh Quê Trọng Tấn
Con Đò Của Mẹ Trọng Tấn
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Trọng Tấn - Thanh Hoa
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Trọng Tấn - Thanh Hoa