Trần Thu Hà - Quốc Trung
Một Ngày Trần Thu Hà
Bão hòa Tùng Dương - Trần Thu Hà
Tuổi Đá Buồn Quốc Trung - Hà Lê
Tôi Ru Em Ngủ Quốc Trung - Kỳ Kỳ
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Biết Đâu Nguồn Cội Quốc Trung - Marzuz
Cát Bụi Tùng Dương - Quốc Trung
Dấu Chân Địa Đàng Trần Thu Hà - Quốc Trung
Em Hãy Ngủ Đi Thanh Lam - Quốc Trung
Mưa Hồng Nhiều ca sĩ
Nghe Những Tàn Phai Tùng Dương - Quốc Trung
Phôi Pha Thanh Lam - Quốc Trung
Rồi Như Đá Ngây Ngô Trần Thu Hà - Quốc Trung