Trần Thu Hà - Quốc Trung
Ru Đời Đi Nhé Tùng Dương - Quốc Trung
Ru Ta Ngậm Ngùi Tùng Dương - Quốc Trung
Cho Đời Chút Ơn Trần Thu Hà
Tình Nhớ Trần Thu Hà
Ngày Em Đến Trần Thu Hà
Chị Tôi Trần Thu Hà
Lời Ru Cho Con Trần Thu Hà
Mùa Thu Cho Em Trần Thu Hà
Tình Như Cơn Gió Trần Thu Hà
Giấc Mơ Xuân Trần Thu Hà
Phôi Pha Trần Thu Hà