Lưu Ánh Loan
Giọt Lệ Đài Trang Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
Ghen Chồng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đừng Xa Em Đêm Nay Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Dấu Chân Kỷ Niệm Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Đêm Chia Ly Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Lưu Ánh Loan - Đan Phương