Khánh Bình - Lâm Minh Thảo
Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
Mùa Xuân Cưới Em Khánh Bình - Hồng Quyên
Mùa Xuân Đầu Tiên Khánh Bình - Đam San
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
Cô Đơn Tình Tôi Lâm Minh Thảo - Alex Châu
Tội Tình Khánh Bình
Vu Lan Nhớ Mẹ Khánh Bình
Đoản Ca Xuân Khánh Bình
Phận Xa Quê Khánh Bình