Hương Ly - Hoàng Tú Minh
Trang Nhật Ký Hoàng Tú Minh
Tình Ngăn Đôi Bờ Hoàng Tú Minh
Đoạn Tuyệt Hoàng Tú Minh
Hàn Mặc Tử Hoàng Tú Minh
Đừng Nói Xa Nhau Hoàng Tú Minh - Trinh Tuyết Hương
Đồi Thông Hai Mộ Hoàng Tú Minh
Đập Vỡ Cây Đàn Hoàng Tú Minh
Chiếc Áo Bà Ba Hoàng Tú Minh - Tân Duy Khánh
Bốn Năm Lần Remix Hoàng Tú Minh