Hương Ly - Hoàng Tú Minh
Cõi Nhớ Hoàng Tú Minh
Căn Nhà Dĩ Vãng Hoàng Tú Minh
Thao Thức Vì Em Hoàng Tú Minh
Nhớ Nhau Hoài Hoàng Tú Minh
Chân Quê Hoàng Tú Minh
Đám Cưới Nghèo Hoàng Tú Minh
Xa Người Mình Yêu Hoàng Tú Minh
Túy ca Hoàng Tú Minh
Xót xa Hoàng Tú Minh
Xin trả cho em Hoàng Tú Minh
Người đã như mơ Hoàng Tú Minh
Nghèo mà có tình Hoàng Tú Minh