Hồng Quyên
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
LK Hai Chuyến Tàu Đêm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Mong Chờ Hồng Quyên
Không Phải Tại Chúng Mình Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Màu Hoa Bí Hồng Quyên
Thu Sầu Hồng Quyên
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
Mộng Ước Đôi Ta Hồng Quyên - Puol Lê
Hương Tóc Mạ Non Hồng Quyên - Puol Lê
Căn Nhà Màu Tím Hồng Quyên - Puol Lê
Phận Bạc Hồng Quyên - Puol Lê
Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê