Hồng Quyên
Màu Hoa Bí Hồng Quyên - Phi Loan
Tình dại khờ Trần Xuân - Hồng Quyên
Bông Ô Môi Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Chị Đi Tìm Em Thùy Dương - Hồng Quyên
Sau Lần Hẹn Cuối Dương Ngọc Thái - Hồng Quyên
Sông Quê Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
LK Người tình không đến Hồng Quyên - THU TRANG MC
LK Chỉ có bạn bè thôi Quốc Vũ - Hồng Quyên
LK Xuân Nhiều ca sĩ