Randy - Lê Sang
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
Nhớ Người Yêu Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
Đẹp Lòng Người Thương Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tình Xưa Trốn Tìm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nối Nhịp Cầu Duyên Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đưa đò Lê Sang
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tâm Sự Nàng Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Lk Trữ Tình Lê Sang - Dương Hồng Loan