Trung Hậu - Hồ Quang Lộc

Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Duyên Kiếp Remix Hồ Quang Lộc
Nối Lại Tình Xưa Hồ Quang Lộc - Cẩm Như
Rước Tình Về Với Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khánh Băng
Tát Nước Đầu Đình Hồ Quang Lộc - Thy An
Hương Xuân Hồ Quang Lộc
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Đừng Nói Xa Nhau Hạnh Nguyên - Hồ Quang Lộc
Gợi Nhớ Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Đường Về Miền Trung Lâm Vũ - Hồ Quang Lộc
Hương Sầu Riêng Muộn Trung Hậu - Hồ Quang Lộc