Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Dẫu Có Lỗi Lầm (Duet Ver.) Hiền Thục - Hồ Hoài Anh
Sao Không Thấy Anh Về Hồng Phượng - Tuấn Tú Bolero
Vu Lan Nhớ Mẹ Quốc Bình - Tuấn Tú Bolero
Lạy Phật Thích Ca Tuấn Tú Bolero
Thương Nhớ Mẹ Già Tuấn Tú Bolero
Một Kiếp Người Tuấn Tú Bolero
Chùa Tôi Tuấn Tú Bolero
Lạy Phật Dược Sư Tuấn Tú Bolero
Bà Năm Tuấn Tú Bolero
Dã Tràng Biển Đông Tuấn Tú Bolero
Kiếp Nhân Sinh Tuấn Tú Bolero
Trộm Nhìn Nhau Tuấn Tú Bolero