Tuấn Quang - Bảo Vân
Ai Cũng Như Ai Tuấn Quang
Kẻ Điên Hàn Thái Tú - Tuấn Quang
Trả Hết Ân Tình Kim Cương - Tuấn Quang
Tình Nhân Hồng Phượng - Tuấn Quang
Mẹ Tôi Tuấn Quang
Miệng Đời Tuấn Quang
Quay Lại Hồng Phượng - Tuấn Quang
Lời Em Hứa Tuấn Quang
Chốn Mê Tuấn Quang
Chấm Dứt Tuấn Quang