Tuấn Quang - Bảo Vân
Đường Xưa Tuấn Quang
Kẻ Điên Tuấn Quang
Men Say Tuấn Quang
Ngày Ấy Tuấn Quang
Tình Cũ Tuấn Quang
Phận Nghèo Tuấn Quang
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Hồ Quang Lộc - Bảo Vân
Hồng nhan Tuấn Quang
Cay đắng Tuấn Quang
Chân thành Tuấn Quang