Trần Xuân - Hồng Quyên
Phận Bạc Hồng Quyên - Puol Lê
Cỏ Úa Hồng Quyên - Puol Lê
Đổ Xiêu Trần Xuân
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên
Đò Qua Bến Sông Trần Xuân - Hồng Quyên
Giận Em Trần Xuân
Dấu Yêu Trần Xuân
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Qua Cơn Mê Trần Xuân
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên