Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên
LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Chuyện vườn sầu riêng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Đăng Nguyên - Lâm Minh Thảo
Mùa Xuân Xa Quê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tết Miền Tây Đăng Nguyên
Tết Miền Tây Tốp ca - Đăng Nguyên