Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tàu Về Quê Hương Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Mưa Rừng Đăng Nguyên
Thương Lắm Mình Ơi Đăng Nguyên - Ngô Tiến Minh
Thương Nhớ Người Dưng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Trên Dòng Sông Nhỏ Quỳnh Vy - Ngô Tiến Minh
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Sa mưa giông Đăng Nguyên