Mai Tuấn
Giã Từ Mai Tuấn - Lê Sang
Đồi Thông Hai Mộ Mai Tuấn - Lâm Bảo Phi
Sầu Lẻ Bóng Mai Tuấn - Huỳnh Thật
Không Bao Giờ Quên Em Mai Tuấn - Huỳnh Thật
Tình Nghèo Có Nhau Mai Tuấn - Hồng Phượng
Tình Đồng Chí Mai Tuấn - Hải Đăng
Con Đường Mang Tên Em Mai Tuấn - Đoàn Minh
Đừng Nói Xa Nhau Mai Tuấn - Bích Thảo
Xót Xa Tình Mai Tuấn
Vu Vơ Mai Tuấn
Thiên Ý Mai Tuấn