Mai Tuấn
Lk Đêm Cuối - Khóc Thầm Mai Tuấn - Hồng Phượng
Tết Phát Tài Yến Nhi - Mai Tuấn
Nhật Ký Đời Tôi Mai Tuấn - Trường Sơn
Dấu Chân Kỷ Niệm Mai Tuấn - Trường Sơn
Đón Xuân Viễn Xứ Mai Tuấn - Trúc Mai
Như Một Cơn Mê Mai Tuấn - Tâm Như
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Mai Tuấn - Phi Loan
Nắng Vàng Chiều Ngoại Ô Mai Tuấn - Phi Loan
Trúc Đào Nhiều ca sĩ
Nhớ Người Yêu Lý Hải - Mai Tuấn
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ