Hồ Quang Lộc
Đừng nhắc chuyện đau lòng Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Bông Hồng Cài Áo Hồ Quang Lộc
Vườn Hoa Trong Tim Hồ Quang Lộc
Mẹ Là Vầng Trăng Hồ Quang Lộc
Nắng Có Còn Xuân Hồ Quang Lộc
Lòng Mẹ Hồ Quang Lộc
Huyền Sử Âu Lạc Phương Trang - Hồ Quang Lộc
Đừng nhắc chuyện đau lòng Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Chuyến xe miền Tây Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Hương Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Hồ Quang Lộc - Lưu Ngọc Hà
Điệu Lý Buồn Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Lý Quạ Kêu Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng