Hồ Quang Lộc
Mưa Nửa Đêm Hồ Quang Lộc
Mandoley Hồ Quang Lộc
Khiêu Vũ Bên Em Hồ Quang Lộc
Con Tim Mù Lòa Hồ Quang Lộc
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
LK Mùa Đông Hồ Quang Lộc
Duyên Kiếp (feat) Hồ Quang Lộc
Phượng Buồn Hồ Quang Lộc - Mai Phương Thảo
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Duyên Kiếp Remix Hồ Quang Lộc