Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Đôi Lời Gửi Em Vũ Phong Sơn
Hàn Mặc Tử 2 Vũ Phong Sơn
Đời Là Bể Dâu Vũ Phong Sơn
Mùa Đông Berlin Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Nắng Xuân Vũ Phong Sơn
Người Đưa Đò Vũ Phong Sơn
Nhớ Quê Vũ Phong Sơn
Nhớ Nhung Vũ Phong Sơn
Uớc Muốn Vũ Phong Sơn