Vĩnh Thuyên Kim
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Hờn Trách Con Đò Vĩnh Thuyên Kim
Duyên Phận Vĩnh Thuyên Kim
Giọt đắng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Rẽ Trái Rẽ Phải Vĩnh Thuyên Kim
Lời Cám Dỗ Vĩnh Thuyên Kim
Hối Hận Vĩnh Thuyên Kim
Chợt Buồn Vĩnh Thuyên Kim
Nonstop Remix 2013 Vĩnh Thuyên Kim
Non Stop Vĩnh Thuyên Kim