Vĩnh Thuyên Kim
Vệ Tinh Nonstop Vĩnh Thuyên Kim
Con Trai Là Thế Vĩnh Thuyên Kim - Phạm Thanh Thảo
Xuân Ơi Xuân Vĩnh Thuyên Kim
Phải Không Em Vĩnh Thuyên Kim
Nỗi Đau Sẽ Qua Vĩnh Thuyên Kim
Ngày Tết Quê Em Vĩnh Thuyên Kim
Mãi Cho Em Mùa Xuân Vĩnh Thuyên Kim
Mùi Nước Hoa Lạ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Đồng Hồ Cát Vĩnh Thuyên Kim
Mùi Nước Hoa Lạ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim